PSYKOLOG I KØBENHAVN

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2015, og arbejder i dag som privatpraktiserende psykolog. Min praksis ligger centralt i København i et klinikfællesskab med psykologerne Kristina Hermann & Laura Ree samt psykoterapeut Christina Johansen. Her tilbyder vi konsultationer med børn, unge og voksne.

MINE INTERESSEFELTER

I mit arbejde beskæftiger jeg mig bredt med emner såsom selvværdsproblematikker, stress, angst, depression, belastningsreaktioner, livskriser, sorg og relationsvanskeligheder. 

Jeg har desuden flere års erfaring indenfor misbrugsområdet. Som co-gruppeleder for en pårørendegruppe i foreningen IOGT, og sidenhen projektleder og psykolog i satspuljeprojektet De små skuldre har jeg viden om livet efter et misbrug og i særdeleshed dét at være pårørende til en  misbruger. 

Jeg har også et hjertebarn indenfor det tværkulturelle felt, herunder de udfordringer der kan opstå i dét at vokse op mellem flere kulturer. Jeg har skrevet bachelorafhandling og speciale indenfor dette område med fokus på identitetsdannelse og trivsel hos unge etniske minoriteter i Danmark.  

AUTORISERET PSYKOLOG

Jeg er autoriseret psykolog af psykolognævnet. Det betyder, at jeg har over 1000 terapisessioner indenfor udredning og intervention bag mig og har fået mere end 160 timers supervision af kompetente og erfarne psykologer.

EFTERUDDANNELSE

Aktuelt er jeg i gang med at videreuddanne mig indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Læs om metoden her. Jeg får løbende supervision, ligesom jeg kontinuerligt opsøger relevante kurser og konferencer for at sikre kvaliteten af mit arbejde.

ETIK

Som psykolog i Danmark er jeg underlagt de etiske principper, der gælder for nordiske psykologer.

Find mit CV her