Jeg  er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Min praksis ligger centralt på Frederiksberg i et klinikfællesskab med psykolog Kristina Hermann. Her tilbyder vi konsultationer med børn, unge og voksne.

Som praktiserende psykolog beskæftiger jeg mig med emner som selvværdsproblematikker, stress, angst, depression, belastningsreaktioner, livskriser, sorg og relationsvanskeligheder. 

Siden 2012 har jeg arbejdet med pårørende til alkoholikere; som co-gruppeleder for en ungegruppe i IOGT og sidenhen som projektleder og psykolog i satspuljeprojektet De små skuldre.

Jeg har også et hjertebarn indenfor det transkulturelle felt, herunder de udfordringer der kan ligge i det at vokse op mellem to kulturer. Jeg har skrevet bacheloropgave og speciale indenfor dette område med fokus på identitet og trivsel hos unge etniske minoriteter i Danmark.

Jeg er autoriseret psykolog af psykolognævnet. Det betyder, at jeg har over 1000 terapisessioner indenfor udredning og intervention bag mig og har fået mere end 160 timers supervision af kompetente og erfarne psykologer.

Aktuelt er jeg i gang med at videreuddanne mig indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Læs mere om metoden her. Jeg får desuden løbende supervision for at sikre kvaliteten af mit arbejde.

Se mit CV her