PSYKOLOG I KØBENHAVN

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2015, og arbejder i dag som privatpraktiserende psykolog. Min praksis ligger centralt i København i et klinikfællesskab med psykologerne Kristina Hermann & Laura Ree samt psykoterapeut Christina Johansen. Her tilbyder vi konsultationer med børn, unge og voksne.

MINE INTERESSEFELTER

I mit arbejde beskæftiger jeg mig bredt med emner såsom selvværdsproblematikker, stress, angst, depression, belastningsreaktioner, livskriser, sorg og relationsvanskeligheder. 

Jeg har desuden flere års erfaring indenfor misbrugsområdet. Som co-gruppeleder for en pårørendegruppe i foreningen IOGT og sidenhen projektleder og psykolog i satspuljeprojektet De små skuldre, har jeg viden om livet efter et misbrug og i særdeleshed dét at være pårørende til en misbruger. 

Jeg har også et hjertebarn indenfor det tværkulturelle felt, herunder de udfordringer der kan opstå i dét at vokse op mellem flere kulturer. Jeg har skrevet bachelorafhandling og speciale indenfor dette område med fokus på identitetsdannelse og trivsel hos unge etniske minoriteter i Danmark.  

AUTORISERET PSYKOLOG

Jeg er autoriseret psykolog af psykolognævnet. Det indebærer blandt andet, at jeg i de to år på vej mod autorisation har haft minimum 1000 terapisessioner indenfor udredning og intervention, og har modtaget mere end 160 timers supervision af erfarne psykologer.

EFTERUDDANNELSE

Aktuelt er jeg i gang med at videreuddanne mig indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Læs om metoden her. Jeg prioriterer supervision 1-2 dage i måneden, ligesom jeg kontinuerligt opsøger relevante kurser og konferencer for at sikre kvaliteten af mit arbejde.

ETIK

Som psykolog i Danmark er jeg underlagt de etiske principper, der gælder for nordiske psykologer.

Find mit CV her