PSYKOLOG I KØBENHAVN

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2015. Min praksis ligger centralt i København i et klinikfællesskab med psykolog Kristina Hermann & psykoterapeut Christina Johansen. Her tilbyder vi konsultationer med unge og voksne.

MINE INTERESSEFELTER

I mit arbejde beskæftiger jeg mig bredt med livsproblematikker såsom angst, selvværd, stress, depression, afhængighed, belastningsreaktioner, livskriser, sorg og relationsvanskeligheder. 

Som tidligere projektleder og psykolog i De små skuldre, et satspuljeprojekt under Socialstyrelsen, har jeg desuden specialiseret viden om pårørendes reaktioner ved alkoholmisbrug og psykisk sygdom. 

Jeg har også et hjertebarn indenfor det tværkulturelle felt, herunder de udfordringer der kan opstå i dét at vokse op mellem flere kulturer. 

AUTORISERET PSYKOLOG

Jeg er autoriseret psykolog af psykolognævnet. Det indebærer blandt andet, at jeg i mine to år på vej mod autorisation har haft minimum 1000 terapisessioner indenfor udredning og intervention, og modtaget mere end 160 timers supervision af kompetente og erfarne psykologer.

EFTERUDDANNELSE

Aktuelt er jeg i gang med at efteruddanne mig indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), en metode som har vist sig særdeles effektiv i terapi. Udenfor terapirummet bruger jeg mange timer på supervision, læsning og kurser for at dygtiggøre mig indenfor metoden og sikre kvaliteten af mit arbejde. Hvis du har lyst til at læse mere om ISTDP, så klik her

ETIK

Som psykolog i Danmark er jeg underlagt de etiske principper, der gælder for nordiske psykologer.

Find mit CV her