TRYGHED I TERAPIEN

Et terapeutisk forløb kan være noget man tager tilløb til, og flere oplever, at det er en jungle at finde rundt i udbuddet af psykologer. Jeg lægger vægt på at gøre det terapeutiske rum til et trygt og tillidsfuldt sted for mine klienter til at kigge på nogle af de ting, der er allersværest. Som led i det, er du meget velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål forinden et forløb. Jeg har ikke faste telefontider, men bestræber mig på at vende hurtigt tilbage. 

Et afgørende element for den terapeutiske proces er relationen mellem du og jeg. Derfor vil der forløbet igennem være løbende evaluering for at sikre, at vi er enige om retning og form i vores samarbejde.

OPSTART OG VARIGHED AF FORLØB

Første gang du kommer, kan det være en fordel at booke en halvanden – eller dobbelt konsultation, så vi har god tid til at nå ind til problemets kerne.

Varigheden af et forløb er helt individuelt, og sammen vil vi finde ud af, hvad der giver mening for dig. Med afsæt i den terapeutiske tilgang jeg arbejder ud fra, anbefaler jeg, at de første konsultationer ligger tæt på hinanden, så du får holdt fast i fokus og motivation; begge afgørende for løsningen af de problemer, du kommer med. Nedenfor kan du læse mere om den metode, der danner rammen i min terapi.   

INTENSIV DYNAMISK KORTTIDSSTERAPI

Mit metodiske afsæt har jeg i ISTDP. ISTDP er en forkortelse for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi og er udviklet af Habib Davanloo i perioden 1960 til 1990. Det er en empirisk valideret behandlingsform, hvilket vil sige, at man via studier har påvist den effektiv i behandlingen af de fleste psykiske lidelser. ISTDP baseret på psykodynamisk teori samt tilknytningsteori.

ISTDP bygger på en antagelse om, at psykiske problemer opstår, når mennesket ubevidst undgår bestemte følelser og impulser, som er knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden. For at undgå at mærke disse følelser opstår uhensigtsmæssige og ofte selvdestruktive mønstre, som kommer til udtryk i relationer, trivsel og evne til at yde selvomsorg.   

Formålet i ISTDP forløb er, at terapeut og klient sammen afdækker klientens uhensigtsmæssige mønstre i lyset af klientens fortid. I terapien arbejdes der intensivt på at styrke klientens følelsesmæssige engagement i forløbet, for at klienten kan bryde selvdestruktive mønstre og mærke de følelser, som ellers undertrykkes.   

Jeg er aktuelt i gang med tredje og sidste år på en efteruddannelse indenfor ISTDP, som indebærer 12 undervisningsdage fordelt over fire moduler i løbet af 2021.