PSYKOLOG I KØBENHAVN

Jeg er uddannet cand.psych fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet i 2015. Min praksis er en del af Psykologhuset Viventi på Ny Vestergade i København. Her tilbyder jeg terapi målrettet unge og voksne.

MINE INTERESSEFELTER

I mit arbejde beskæftiger jeg mig bredt med livsproblematikker såsom angst, selvværd, stress, depression, afhængighed, belastningsreaktioner, livskriser, sorg og relationsvanskeligheder. 

Som tidligere projektleder og psykolog i De små skuldre, et satspuljeprojekt under Socialstyrelsen, har jeg desuden arbejdet med pårørendes reaktioner ved alkoholmisbrug og psykisk sygdom; når grænser bliver flydende, der byttes rundt på forældre- og barn-roller, en sund kommunikation ophører, hvor svigt kan blive dagligdag.  

Jeg har også et hjertebarn indenfor det tværkulturelle felt, herunder de udfordringer der kan opstå i dét at vokse op mellem flere kulturer.

AUTORISERET PSYKOLOG

Jeg er autoriseret psykolog af psykolognævnet. Det indebærer blandt andet, at jeg i mine to år på vej mod autorisation har haft minimum 1000 terapisessioner indenfor udredning og intervention, og modtaget mere end 160 timers supervision af kompetente og erfarne psykologer.

EFTERUDDANNELSE

I 2021 gennemførte jeg et tre-årigt core-forløb indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Udenfor terapirummet bruger jeg mange timer på supervision, læsning og kurser for et kontinuerligt fokus på at dygtiggøre mig i mit terapeutiske arbejde.

Du kan læse mere om ISTDP her

ETIK

Som psykolog i Danmark er jeg underlagt de etiske principper, der gælder for nordiske psykologer.

Find mit CV her

Radha Vijay