HVAD KAN TERAPI?

Der kan være mange grunde til at opsøge terapi; indre uro, tankemylder, vedvarende tristhed, kropsligt ubehag, selvkritik. Terapi kan hjælpe til en bedre forståelse af egne reaktioner, hvad end de stammer fra et pres inde- eller udefra. Det kan sætte gang i en proces henimod agens, selvomsorg og øget livskvalitet. 

For at du får det ønskede udbytte af terapien er et vigtigt aspekt at have opmærksomhed på relationen mellem du og jeg. Derfor vil der forløbet igennem være løbende evaluering for at styrke vores alliance og sikre, at vi er enige om retning og metode i vores samarbejde.

OPSTART OG VARIGHED AF FORLØB

Jeg lægger vægt på at gøre det terapeutiske rum til et trygt og tillidsfuldt sted for mine klienter til at kigge på nogle af de ting, der er allersværest. Som led i det, er du meget velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål forinden opstart i et forløb, eller bare lige ønsker at tale med mig først. 

Første gang du kommer, kan det være en fordel at booke en halvanden – eller dobbelt konsultation, så vi har god tid til at udfolde dét, du søger hjælp til. Længden af et et forløb hos mig er helt individuelt. Det kan være af kortere eller længere varighed afhængigt af, hvad du har brug for. 

FØLELSESMÆSSIGT ARBEJDE

Mit metodiske afsæt har jeg i ISTDP, en forkortelse for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Metoden er udviklet af Habib Davanloo i perioden 1960 til 1990, og er påvist effektiv i behandlingen af de fleste psykiske lidelser.

ISTDP er baseret på psykodynamisk teori samt tilknytningsteori. Metoden bygger på en antagelse om, at psykiske problemer opstår, når mennesket ubevidst undgår bestemte følelser og impulser, som er knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden. For at undgå at mærke disse følelser opstår uhensigtsmæssige og ofte selvdestruktive mønstre, som kommer til udtryk i relationer, trivsel og evne til at yde selvomsorg.   

Formålet i ISTDP forløb er, at terapeut og klient sammen afdækker klientens uhensigtsmæssige mønstre i lyset af klientens fortid. I terapien arbejdes der intensivt på at styrke klientens følelsesmæssige engagement i forløbet, for at klienten kan bryde selvdestruktive mønstre og mærke de følelser, som ellers undertrykkes.   

I 2021 færdiggjorde jeg en tre-årig efteruddannelse indenfor ISTDP.

Jeg er medlem af Dansk selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.   

 

NEURODIVERGENS (ADHD, AUTISME, HØJ BEGAVELSE)

I mit møde med klienter med neurodivergens har jeg først og fremmest fokus på:

  • Psykoedukation om din hjerne
  • Styrker og udfordringer
  • Bearbejdelse af oplevelser af svigt og fremmedgørelse
  • Rejection sensitive dysphoria 
  • Målsætning, motivation og sunde strategier 
  • Struktur og rutiner ifbm. dagligdag og søvn
  • Grænsesætning og behovsopfyldelse